best-anime-series-poupvxsx16pxhwhf157a837qwped5tm7kpfqlqmm0o
best-anime-series-poupvxsx16pxhwhf157a837qwped5tm7kpfqlqmm0o

جواب درس دوم / 2 (My Classmates) کتاب کار زبان هفتم 7

در این مطلب با جواب های درس دوم کتاب کار زبان سال هفتم در خدمت شما هستیم. گام به گام زبان هفتم درس ۲ شامل صفحات 36 ، 37 و 38 می شود.

جواب و معنی reading صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم:

سوال 1. در کلاس انگلیسی، دانش ّ آموزان برای انجام فعالیت به چند گروه تقسیم شدهاند و اسامی آنها بر روی برگهای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام »امکانیان« که غایب بوده بعد از مدرسه رایانام های داده و میخواهد که او را هم در جریان این موضوع بگذارید. نام گروه و اعضای دیگر را برایش ارسال کنید.

جواب و معنی reading صفحه ۳۶ کتاب کار زبان هفتم:

جواب: طبق تصویر بالا ما 4 گروه داریم، باید در این گروه ها بگردیم و امکانیان را پیدا کنیم. بعد از یافتن گروه باید اسامی را نیز برای او مشخص کنیم بنابراین جواب می شود:

…Group: Group B
Kamkar
Aram
Paknam
Behkam

جواب و معنی Reading صفحه ۳۷ کتاب کار زبان هفتم

 Reading صفحه ۳۷

سوال 2: نام های خانوادگی را که در بین بستگان، همسایگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

جواب: این سوال کاملا منعطف می باشد، شما باید با یادآوری نام خانوادگی آشنایان خود برخی از گزینه ها را انتخاب کنید. ما برای مثال افرادی را که با آن ها آشنایی داریم علامت زده ایم. (تصویر بالا)

سوال 2: کتابدار مدرسه از شما خواسته در مرتب نمودن کتاب های انگلیسی که تازه به کتابخانه رسیده به او کمک کنید. با نوشتن عدد، ترتیب آنها را بر اساس حروف الفبا مشخص کنید.

جواب: شما باید بر اساس حروف الفبا کتاب ها را بر اساس عدد مرتب کنید برای این کار باید با الفبا زبان مسلط باشید. ما در تصویر بالا مرتب سازی را انجام دادیم اما بهتر است کمی الفبا را تمرین کنید. (تصویر زیر الفبای انگلیسی را به شما نمایش می دهد)

الفبای انگلیسی

ارائه الفبای زبان انگلیسی می تواند برای شما یک تمرین باشد تا به خوبی آن را یاد بگیرید.

جواب و معنی Writing صفحه 38 کتاب کار زبان هفتم

سوال 4: نام خانوادگی سه نفر از دبیران خود را بنویسید.

Mr./Mrs./Miss Gholami

Mr./Mrs./Miss Abbasi

Mr./Mrs./Miss Akrami

با توجه به سوال پاسخ ها به نام خانوادگی دبیران شما بستگی دارد. دقت کنید که ما فقط به عنوان مثال به دبیران گذشته خود اشاره کرده ایم. 

سوال 5: اسامی افراد یا کلمات انگلیسی ای بنویسید که حداقل شامل یکی از حروف p، b، e، m، k و a باشد.

Make – Male – Kitchen – Babak

معنی پاسخ ها سوال 5 در تصویر بالا می باشد.

سوال 6: نام خانوادگی این شهدای گران قدر را بنویسید.

پاسخ این سوال در تصویر بالا درج شده است.

امروز جواب سوالات درس دوم کتاب کار پایه هفتم را مرور کردیم اگر قصد دارید جواب سوالات سایر دروس این کتاب و سایر کتاب های پایه خود را ببینید می توانید به بخش علمی و آموزشی مگالوکس مراجعه فرمایید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.